Bapacha Baap

  • Comedy
  • Marathi
get Film rights
bapacha baap

Other Information

  • Categories - Non-Film , Play
  • Genre - Comedy
  • Language - Marathi

About

  • Producer - Sahir Sable
  • Director - Sahir Sable

Cast - Santosh Pawar, Devdatta Sable, Vikas Samudre, Sachin Khamkar, Sachin Gajamal, Mukund Vaigankar, Ganesh Jethe, Rajiv Rane, Sanju Rane, Dinesh Parab

Details

Duration - 1:15:30

Type - Color

Grade - A

Story - Shahir Sabale