Sagle Sabhya Purush

  • Drama
  • Marathi
get Film rights
sagle sabhya purush

Other Information

  • Categories - Non-Film , Play
  • Genre - Drama
  • Language - Marathi

About

  • Producer - Machindra Kambli
  • Director - Prakash Bhalekar

Cast - Avinash Kharshikar, Viajay Chawan, Atul Parchure, Arun Kadam, Kishori Ambiye, Shama Ninave, Rashmi Jail Laxman Gurav,

Details

Type - Color

Grade - A