Dho Dho Pavsatli One Day Match

  • Drama
  • Marathi
  • 2011
get Film rights
dho dho pavsatli one day match 2011

Other Information

  • Categories - Film
  • Genre - Drama
  • Language - Marathi

About

  • Producer - Vinayak Karanjkar
  • Director - Nitin Kamble

Cast - Suhas Palshikar, Sara Shravan, Priyanka Yadav, Shekhar Phadkem, Kamlesh Sawant

Details

Type - Color

Censor Rating - U