Sasu Sudha Kadhi Sun Hoti

  • Comedy
  • Marathi
get Film rights
sasu sudha kadhi sun hoti

Other Information

  • Categories - Non-Film , Play
  • Genre - Comedy
  • Language - Marathi

About

  • Producer - Ultra Media & Entertainment
  • Director - Sinestar Dinkar Inamdar

Cast - Vijaya Chawan, Shivraj Chougule, Sushama Salokhe, Deepali Shirsagar,Jahangir Bargir, Mayuri, Sanjay Jadhav, Suvarna, Milind, Govind, Ashok Salokhe, Gajanan Harale, Vinodvir, Vijay Dalavi

Details

Type - Color

Grade - A

Story - Datta Keshav