Suryast

  • Comedy
  • Marathi
get Film rights
suryast

Other Information

  • Categories - Non-Film , Play
  • Genre - Comedy
  • Language - Marathi

About

  • Producer - Jayesh Veera
  • Director - Jayant Savarkar, Raja Naik

Cast - Nilu Phoole, Jayant Savarkar, Lalan Sarang, Mukund Gokhale, Raja Naik, Ajinkya Joshi, Kaustuk Savarkar, Sampada Devdhar, Usha Satham, Sachin Mothe, Mahesh Bodas, Santosh Gaonkar, Vikas

Details

Duration - 1:47:51

Type - Color

Grade - A+

Story - Uma Dalvi